Vedení

jméno telefon e-mail
Doc. Ing. David Stránský, Ph.D. 224 355 412 david.stransky@cvut.cz

Zástupce

jméno telefon e-mail
Doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. 224 354 350 nabelkova@fsv.cvut.cz

Sekretariát

jméno telefon e-mail
Ing. Bronislava Rohanová 224 354 607 bronislava.rohanova@cvut.cz

Profesoři

jméno telefon e-mail
Prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc. 224 354 638 grunwald@fsv.cvut.cz

Docenti

jméno telefon e-mail
Doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. 224 355 083 cihakova@fsv.cvut.cz
Doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. 224 354 350 nabelkova@fsv.cvut.cz
Doc. Ing. Jaroslav Pollert ml., Ph.D. 224 354 334 pollertj@fsv.cvut.cz
Doc. Ing. David Stránský, Ph.D. 224 355 412 david.stransky@cvut.cz
Doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D. 224 354 403 stastny@fsv.cvut.cz

Odborní asistenti

jméno telefon e-mail
Ing. Filip Horký, Ph.D. 224 354 597 filip.horky@fsv.cvut.cz
Dr. Ing. Ivana Kabelková 224 354 605 kabelkova@fsv.cvut.cz
Ing. Karel Kříž, Ph.D. 224 354 334 karel.kriz@fsv.cvut.cz
Ing. Bronislava Rohanová 224 354 607 rohanova@fsv.cvut.cz
Ing. Kateřina Slavíčková, Ph.D. 224 353 878 katerina.slavickova@fsv.cvut.cz
Ing. Marcela Synáčková, CSc. 224 354 604 synackov@fsv.cvut.cz
Mgr. Gabriela Šťastná, Ph.D. 224 355 412 stastnag@fsv.cvut.cz

Doktorandi

jméno telefon e-mail
Ing. Pavel Buriánek pavel.burianek@fsv.cvut.cz
Ing. Lucie Doležalová lucie.dolezalova@fsv.cvut.cz
Ing. Renata Dvořáková 224 354 601 renata.dvorakova@fsv.cvut.cz
Ing. Luboš Harašta 224 353 721 lubos.harasta@fsv.cvut.cz
Ing. Petr Chmátal 224 354 348 petr.chmatal@fsv.cvut.cz
Ing. Blanka Ježková 224 353 878 blanka.jezkova@fsv.cvut.cz
Ing. Jiří Procházka 224 354 348 jiri.prochazka@fsv.cvut.cz
Ing. Michal Skalický michal.skalicky@fsv.cvut.cz
Ing. Kristýna Soukupová 224 354 348 kristyna.soukupova@fsv.cvut.cz
Ing. Ondřej Švanda 224 354 348 ondrej.svanda@fsv.cvut.czExterní vyučující

jméno telefon e-mail
Ing. Jana Nekovářová, Ph.D. 224 354 350