Aktuální nabízená témata diplomových prací


nabídka aktuálních témat u jednotlivých vyučujících katedry 144

Pokyny k vypracování diplomové práce naleznete zde

 Obhájené diplomové práce do roku 2021