Aktuální nabízená témata diplomových prací 2016/2017:


Doc. Ing. Jaroslav Pollert ml., Ph.D.:
  • Vývoj nového typu nátokového objektu na dosazovací nádrže (Bc, Ing)(Na základě rešerše nátokových objektů dosazovací nádrže ČOV zhodnotit jejich použití. Provozními zkouškami sedimentací kalu na ÚČOV vytvořit charakteristiku sedimentovatelnosti kalu. Z těchto znalostí sestavit nový nátokový objekt a v matematickém modelu otestovat jeho funkčnost.)
  • Vývoj umělých slalomových drah (Bc, Ing) (Na základě rešerše předchozích slalomových drah stanovit potřebné parametry pro optimální návrh a provoz. Podle určitých kritérií (sklon, délka, rychlosti, aj.) stanovit jednotnou kategorizaci těchto drah.)

Doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D.:

  • Vyhodnocení zapojení paralelních čerpadel na vodárenském provozu Bruska Praha 6 Dejvice
  • Vyhodnocení rychlosti proudění na sacích a výtlačných objektech ve vybraných bazénových provozech
  • Vyhodnocení ztrát recirkulačního systému v bazénovém provozu
  • Zpracování studie proveditelnosti rekonstrukce na vybraném bazénovém provozu
  • Vyhodnocení aplikace kogenerační jednotky na bazénovém provozu
  • Vyhodnocení kvality vody vybranného bazénového provozu
  • Zhodnocení výměnného systému ve vybraném bazénu


 Pokyny k vypracování diplomových prací (pdf)
 Obhájené diplomové práce (pdf, 236 kB)