Prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.

Ing. Jaroslav Pollert ml., Ph.D.místnost: D 1079

e-mail: pollertj@fsv.cvut.cz
telefon: (+420) 224 354 334
fax (sekretariát): (+420) 224 355 474

Kvalifikace:

1989 - 1996 - Fakulta stavební ČVUT, obor vodní stavby a vodní hospodářství, inženýrské studium
1996 - 2002 - Fakulta stavební ČVUT, obor vodní stavby a vodní hospodářství, Laboratoř ekologických rizik městského odvodnění,doktorské studium.
2002 - dosud - Fakulta stavební ČVUT, Laboratoř ekologických rizik městského odvodnění, odborný asistent
1994 - 4 měsíční studijní pobyt The Ohio State University, Ohio, U.S.A.,
2004 - 4 měsíční pobyt na The Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norsko
2005 - 4 měsíční pobyt na The Norwegian University of Science and Technology, SINTEF, Trondheim, Norsko

Odborné zaměření:

Prof. Pollert se od počátku působnosti na Fakultě stavební věnuje třídimenzionálnímu modelování proudění vody a v ní obsažených nerozpuštěných látek. Na toto téma taktéž obhájil doktorskou práci. Přednášel na řadě mezinárodních i domácích konferencí, publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku. Spolupracoval na několika grantových úkolech GAČR.

Řešitel grantových úkolů:
2000 - projekt IGS ČVUT - Užití matematického a fyzikálního modelování pro oddělovač dešťových vod ODV

V3SS - search publication