Aktuálně nabízená témata bakalářských prací LS 2019/20 - u jednotlivých vyučujících katedry 144Pokyny k vypracování bakalářské práce naleznete zde

 Okruhy státní závěrečné zkoušky Vodní hospodářství obcí - obor V
 Okruhy státní závěrečné zkoušky Vodohospodářské inženýrství - obor Z (aktualizace 2020)
 Obhájené bakalářské práce do roku 2021