doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

Ing. David Stránský, Ph.D.místnost: D 1076

david.stransky@cvut.cz
telefon: (+420) 224 355 412
fax (sekretariát): (+420) 224 355 474

Kvalifikace:

 • 1997 ukončeno magisterské studium, FSv ČVUT, vodní hospodářství a vodní stavby, titul Ing.
  Diplomová práce: Vliv stokové sítě v Příbrami na Příbramský potok – posouzení z hlediska recipientu
 • 2004 ukončeno doktorské studium, FSv ČVUT, vodní hospodářství a vodní stavby, titul Ph.D.
  Disertační práce: Spolehlivost stokových sítí navržených racionální metodou
 • 2010 jmenován ministrem spravedlnosti znalcem v oboru Vodní hospodářství se specializací na Odvodňování urbanizovaných území
 • 2013 jmenování docentem v oboru vodní hospodářství a vodní stavby
  Habilitační práce: Stochastický srážko-odtokový model pro hydraulický návrh stokového systému
  Habilitační přednáška: Aktuální trendy v nakládání se srážkovými vodami v urbanizovaných územích
 • od 2016 vedoucí Katedry zdravotního a ekologického inženýrství

Odborné zaměření:

 • Hospodaření s dešťovými vodami
 • Monitoring a modelování srážko-odtokových vztahů
 • Hydraulická spolehlivost stokových systémů
 • Využití tepelné energie z odpadní vody
 • Integrální přístup k řešení městského odvodnění
 • Vliv městského odvodnění na recipient; hydraulický, chemický a biologického posouzení, optimalizace funkce městského odvodnění

Řešitel grantových úkolů:

2016-17 Ekonomické nástroje pro podporu udržitelného nakládání se srážkovými vodami v obcích (TA ČR TD03000046)
2013-2015 Získávání tepelné energie z odpadní vody v kanalizačních sítích (enKAN) (TAČR TA03020600)
2006-2008 Stochastický model srážko-odtokových procesů v urbanizovaných povodích a jeho aplikace při návrhu stokových sítí ( GAČR 103/06/P327)
1999 Hospodaření s nutrienty v rámci městského odvodnění (projekt IGS ČVUT)
1997-dosud spolupráce na dalších 11 grantových úkolech

Další vybrané profesní aktivity:

2006 – 2014 vedoucí odborné skupiny Odvodňování urbanizovaných území při Asociaci pro vodu ČR (CzWA)
2008 – dosud člen SG Urban Streams při Joint Committee on Urban Drainage (IWA/IAHR)
2010 – 2013 místopředseda Asociace pro vodu ČR (CzWA)
2010 – dosud člen odborné komise metrologie při SOVAK
2013 – dosud předseda Asociace pro vodu ČR (CzWA)

Vybrané publikace:

Suitability of combined sewers for the installation of heat exchangers
By: Stránský, D.; Kabelková, I.; Bareš, V. et al. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S, vol. 23, no. 1, pp. 87 - 98, 2016. ISSN 1898-6196.

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR
By: Vítek, J.; Stránský, D.; Kabelková, I. et al. Praha, CZ: Koniklec. 2015. 127 stran. ISBN 978-80-260-7815-9.

Commercial Microwave Links instead of Rain Gauges: Fiction or Reality?
By: Fencl, M.; Rieckermann, J.; Sýkora, P. et al. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 71, no. 1, pp. 31 - 37, 2015. ISSN 0273-1223.

Assessing the potential of using telecommunication microwave links in urban drainage modelling
By: Fencl, M.; Rieckermann, J.; Schleiss, M.; et al. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 68 Issue: 8 Pages: 1810-818 Published: 2013

Evaluation of sewer infiltration/inflow using COD mass flux method: case study in Prague.
By: Bares, V.; Stransky, D.; Sykora, P. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 66 Issue: 3 Pages: 673-680 Published: 2012

Sewer infiltration/inflow: long-term monitoring based on diurnal variation of pollutant mass flux.
By: Bares, V.; Stransky, D.; Sykora, P. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 60 Issue: 1 Pages: 1-7 Published: 2009

Stochastic approach to the derivation of emission limits for wastewater treatment plants.
By: Stransky, D.; Kabelkova, I.; Bares, V. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 59 Issue: 12 Pages: 2305-2310 Published: 2009

The effect of rainfall measurement uncertainties on rainfall-runoff processes modelling.
By: Stransky, D.; Bares, V.; Fatka, P. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 55 Issue: 4 Pages: 103-111 Published: 2007

Identification of ecological status of stream impacted by urban drainage.
By: Kominkova, D; Stransky, D; St'astna, G; et al. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 51 Issue: 2 Pages: 249-256 Published: 2005

Combination of computational techniques - evaluation of CSO efficiency for suspended solids separation.
By: Pollert, J; Stransky, D WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 47 Issue: 4 Pages: 157-166 Published: 2003

Rainfall data monitoring and application for urban hydrology in the Czech Republic.
By: Krejcik, J; Krejci, V; Musilova, S; et al. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 37 Issue: 11 Pages: 91-96 Published: 1998Zobrazit všechny publikace