Doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D.

doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D.místnost: B 773

e-mail: stastny@fsv.cvut.cz
telefon: (+420) 224 354 403
fax (sekretariát): (+420) 224 355 474

Akademická kvalifikace:

1982-1987 - inženýrské studium na ČVUT FSv v Praze
1992-1993 - Postgraduální studium “Advanced Environmental Sanitation”, Delft, Holandsko
2000-2003 - doktorské studium na ČVUT FSv v Praze
2009-2010 - habilitační řízení na ČVUT FSv v Praze

Pracovní zařazení:

1987-1988 - stavební dozor Temelín
1990-2010 - odborný asistent KZEI ČVUT FSv v Praze
2010- dosud - docent KZEI ČVUT FSv v Praze

Pedagogická činnost:

1990- dosud - docent ČVUT FSv KZI
1999-2008 - Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA
2001- dosud - Asociace bazénů a saun ČR

Vědecká činnost:

1995- dosud - řešitel 3 interních grantů, spoluřešitel 14 grantů spoluřešitel 3 výzkumných záměrů, spoluřešitel 4 mezinárodních projektů, 1x aplikovaný výzkum

Jazykové znalosti:

dobré znalosti angličtiny, němčiny, ruštiny
částečné znalosti maďarštiny, polštiny

Akademické stáže:

Odborná praxe v Německu,1989 (4 měsíce)
Mezinárodní kurz “Environmental Training Course” v Dánsku, Anglii, Francii, Německu,1990 (3měsíce)
Postgraduální studium “Advanced Environmental Sanitation”, Delft, Holandsko,1993-1994

Odborné přednášky:

více jak 75 přednášek na mezinárodních konferencích, 65 přednášek na workshopech a seminářích

Mimouniverzitní aktivity:

 Člen asociace provozovatelů v regeneraci, od r. 2001  Místopředseda asociace bazénů a saun ČR od roku 2002.  Předseda čestného výboru veletrhu Bazény 2003, 2004, 2005,2007  Odborný poradce výstavy Bazény 2003, 2004, 2005,2007  Člen čestného výboru veletrhu Ecocity 2005,  Člen poroty hodnocení soutěže GRAND PRIX 2003,2004,2005,2007  Předseda poroty soutěže Bazén roku 2004/2005 a 2006/2007  Expertízy a odborné posudky v oblasti komunálního lázeňství od 1996  Znalecké posudky pro Znalecký ústav ČVUT FSv v Praze a Kloknerův ústav Praha 6, od roku 2005.  Členství v České komoře autorizovaných inženýrů a architektů, 2001  Technický expert – specialista na Balneotechniku pro certifikaci systému managementu jakosti, S3103, od roku 2005.  Člen odborné pracovní skupiny EU CEN/TC136/WG8 pro sladění evropských a národních standardů v oblasti „Sporty, hřiště a rekreační zařízení“. Od roku 2009 až doposud.  Odborný garant oboru „Bazénová technologie“ pod sekcí vodního hospodářství Hospodářské komory ČR. Od roku 2008 až doposud.

Odborné publikace:

1993 – doposud autor a spoluautor 243 odborných článků a 1 odborné knihy, spoluautor 2 knih, 1x skript se zaměřením na problematiku úpravy vody a výstavbu bazénů

Vybrané publikace:

Šťastný, B. - Slavíčková, K. - Ježková, B.Energy Saving Possibilities for Swimming Pools In: International Journal of Engineering Sciences & Research Technology [online]. 2014, vol. 3, no. 7, art. no. 111, p. 768-774. Internet: http://www.ijesrt.com/issues%20pdf%20file/Archives-2014/July-2014/111.pdf. ISSN 2277-9655.

Slavíčková, K. - Grünwald, A. - Šťastný, B. Monitoring of the Corrosion of Pipes Used for the Drinking Water Treatment and Supply In: Civil Engineering and Architecture. 2013, vol. Vol. 1(3), no. 1, p. 61-65. ISSN 2332-1091.

Šťastný, B. - Lysý, T.L. Investiční a provozní úspory v bazénech a koupalištích. In: Koncepce návrhu a provozu veřejných bazénů a koupališť. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, s. 41-48. ISBN 978-80-01-04756-9.

Šťastný, B. - Jiříková, PJ (ed.) Koncepce návrhu a provozu veřejných bazénů a koupališť Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. 119 s. ISBN 978-80-01-04756-9.

Šťastný, B. - Pour, JP Kvalitní projektová dokumentace a energetické úspory v bazénovém provozu. In: Koncepce návrhu a provozu veřejných bazénů a koupališť. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, s. 72-76. ISBN 978-80-01-04756-9.

Šťastný, B. - Grünwald, Alexander Minimalizace tvorby vedlejších produktů desinfekce v bazénových vodách. In: Koncepce návrhu a provozu veřejných bazénů a koupališť. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, s. 77-84. ISBN 978-80-01-04756-9.

Šťastný, B. - Janoušek, M. Odpadní vody z bazénu. In: Revitalizace vodního systému krajina a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011, s. 75-80. ISBN 978-80-01-04944-0.

Šťastný, B. - Hošek, P.M. Porovnání různých typů filtračních jednotek. In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, s. 192-201. ISBN 978-80-01-04791-0.

Slavíčková, K. - Slavíček, M. - Šťastný, B. (ed.) Revitalizace vodního systému krajina a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011 Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011. 238 s. ISBN 978-80-01-04944-0.

Šťastný, B. System pro využití odpadního tepla Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 22061. 2011-04-07.

Šťastný, B. - Pour, J. Úspora nákladů v bazénech a koupalištích. In: Vodní systém měst zatížených významnými antropogenními změnami. Praha: ČVUT v Praze, FSv - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011, s. 328-335. ISBN 978-80-01-04819-1.

Šťastný, B. - Máca, J.M. Vliv výměnného systému vody bazénu na výslednou kvalitu bazénové vody. In: Vodárenská biologie 2011. Chrudim: Ekomonitor, Vodní zdroje, 2011, s. 123-128. ISBN 978-80-86832-56-2.

Slavíček, M. - Slavíčková, K. - Šťastný, B. (ed.) Vodní systém měst zatížených významnými antropogenními změnami Praha: ČVUT v Praze, FSv - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011. 346 s. ISBN 978-80-01-04819-1.

Šťastný, B. - Pirkl, M.P. Výpar z vodní hladiny bazénů a koupališť In: Revitalizace vodního systému krajina a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011, s. 191-203. ISBN 978-80-01-04944-0.

Šťastný, B. - Hošek, P.H. Zhodnocení různých typů filtračních jednotek In: Koncepce návrhu a provozu veřejných bazénů a koupališť. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, s. 62-71. ISBN 978-80-01-04756-9.

Šťastný, B. - Košnar, P. - Kouba, J. - Miler, T. - Kufman, J. Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků-část 1: Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2010.

Šťastný, B. - Grünwald, A. - Zoubek, JZ Kaly z úpravy povrchové vody na vodu pitnou v ČR In: Zborník prác z vedecko-odbornej konferencie VODA 2010. Bratislava: Stavebna fakulta STU, 2010, s. 165-169. ISBN 978-80-227-3314-4.

Šťastný, B. - Pejša, R. EN 15288-1 Swimming pools-Part 1:Safety requirements for design [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2009.

Šťastný, B. Využití odpadního tepla v balneotechnice In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2008. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2009, díl 1, s. 160-167. ISBN 978-80-01-04280-9.

Šťastný, B. DC Tábor -využití tepla z odpadních vod [Ověřená technologie]. Vlastník: BOST, 2007.

Šťastný, B. Filter backwash water and shower waste water thermal energy utilization in public swimming pools In: Sustainable development of regions. Prague: CTU, 2007, p. 76-81. ISBN 978-80-01-03735-5.

Šťastný, B. Obklady a dlažby v bazénech 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2007. 55 s. ISBN 80-86821-14-5.

Šťastný, B. Water areas used for recreation purposes:Urban indicator In: Proceedings of Workshop 2007. Prague: CTU, 2007, vol. B, p. 666-667. ISBN 978-80-01-03667-9.

Hladný, J. - Němec, J. - Šťastný, B. (ed.) Voda v České republice 1. vyd. Praha: Consult, 2006. 255 s. ISBN 80-903482-1-1.

Šťastný, B. Stavba a provoz bazénů 1. vyd. Praha: ABF, 2003. 137 s. ISBN 80-86165-56-6.

Zobrazit všechny publikace