Ing. Karel Kříž, Ph.D.

Ing. Karel Křížmístnost: D 1071

karel.kriz@fsv.cvut.cz
telefon: (+420) 224 354 344
fax (sekretariát): (+420) 224 355 474

Kvalifikace:

2016 - současnost - Autorizovaný inženýr - člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, obor: Městské inženýrství
2015 - současnost - Člen technické normalizační komise TNK 66 - Inženýrské sítě (úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví)
2013 - současnost - Autorizovaný inženýr - člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, obor: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
2007 - 2013 - České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství - doktorské studium
2001 - 2007 - České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta stavební - obor vodní hospodářství a vodní stavby - magisterské studium
2004 - 2007 - České Vysoké Učení Technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií - obor specializace v pedagogice - bakalářské studium

Pracovní zkušenosti:

2010 - současnost - Projektant - vodní stavby
2007 - současnost - Odborný asistent, učitel - České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
2008 - 2012 - Projekt: „Rizika hydraulického selhání stokových systémů” (GAČR 103/08/0134)
08/2011 - Výzkumný pobyt: University of Bradford, Department of Civil Engineering, Richmond Road, Bradford, West Yorkshire, Velká Británie
2010 - Zahraniční stáž: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Department of Hydraulic and Environmental Engineering Trondheim, Norsko
2010 - Projekt "Numerické modelování poškozených stokových systémů" (EEA grants - B/CZ0046/3/0011)
2009 - Projekt: "Hydraulická kapacita poškozených stokových systémů" (IGS CTU0901311)
2006 - 2008 - Projekt: „Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaných územích“ (GAČR 103/05/0400)
2005 - 2008 - Spolupráce na projektech vodovodů a kanalizací s projekční firmou INGAS Praha s.r.o

V3S - vyhledat publikace