Ing. Jana Nekovářová, Ph.D

Ing. Jana Nekovářová, Ph.D.místnost: D 1082

e-mail:
jana.nekovarova@cvut.cz
-->telefon: (+420) 224 354 350
fax (sekretariát): (+420) 224 354 607

Kvalifikace:

2004 - Ing., obor Chemie a technologie životního prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha
2012 - Ph.D., obor Chemie a technologie životního prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha
2008 - dosud - externí spolupráce ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

Odborné zaměření:

chemie a ekotoxikologie

Výuka:

123CHE – Chemie - cvičení