Ing. Bronislava Rohanová

Ing. Bronislava Rohanovámístnost: B 707

e-mail: bronislava.rohanova@cvut.cz
telefon: (+420) 224 354 607
fax (sekretariát): (+420) 224 354 607

Kvalifikace:

1986 - 1992 - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Vodní hospodářství a vodní stavby
1994 – 2003 - stavební firmy STAV-OS s r.o. a První Vokovická s r.o. – příprava rozpočtů staveb a rekonstrukcí inženýrských sítí
2003 - dosud - technik a od r. 2006 odborný asistent na ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

Odborné zaměření:

Spolupráce na grantových projektech a výuce jak bakalářského tak magisterského studia

Projekty:

2004 – 2008 MZ ČR NAZV 1G46036 – Inovace procesu úpravy vody a zabezpečení vysoké kvality pitné vody v distribučních systémech
2005 – 2008 MZ ČR NAZV 1G58052 – Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci

Výuka:

143PVH2 – Projekt vodárenství
144VHO4 – Vodní hospodářství obcí 4 - cvičení

Publikace:

Čiháková, I., Slavíčková, K., Rohanová, B., Horký, F.: Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci, výroční zpráva 2008, Praha
Čiháková, I., Rohanová, B., Horký, F.: Technický audit vodojemů In: Vodárenská biologie 2009. Chrudim: Ekomonitor, Vodní zdroje, s. 44-49. ISBN 978-80-86832-41-8.

V3S - vyhledat všechny publikace