Bakalářské studium

Zimní semestr

předmět
kód
rozsah
zakončení
semestr
obor
typ
Chemie
123CHE
3+1
z,zk
1.
SI
p
Chemistry
123CS01
3+1
z,zk
1.
CE
p
Vodohospodářské inženýrství a ŽP
142VIZP
3+1
z,zk
3.
SI
p
Projekt z vodního hospodářství 2
143PHV2
0+4
kz
7.
V
p
Projekt 2
144PZ02
0+4
kz
7.
Z
p
Vodní hospodářství obcí 2
144VO2
4+2
z,zk
7.
V
p
Požární represe a životní prostředí
124PRZP
3+2
z,zk
8.
Q
p
Water and Environmental Engineering
142WEE
3+1
z,zk
3.
D
p
Měření a monitoring v městském povodí
144XMMM
1+1
z
v
Čistota vody
144XCVO
1+1
z
v
Balneotechnology
144BT1
2+0
zk
v

Letní semestr

předmět
kód
rozsah
zakončení
semestr
obor
typ
Chemie
123CHE
3+1
z,zk
2.
SI
p
Vodohospodářské inženýrství a ŽP
142VIZP
3+1
z,zk
2.
R
p
Vodovody a kanalizace
144VOKA
2+2
z,zk
6.
R
p
Vodní hospodářství obcí 1
144VO1
4+2
z,zk
6.
V
p
Hydrobiologie, hydrochemie a zdravotní inženýrství
144HHZI
4+2
z,zk
8.
Z
p
Ekologie městských povodí
144XEMP
1+1
z
v
Ekologická rizika městského odvodnění
144XERM
1+1
z
v
Městské inženýrství
144XMIN
1+1
z
v
Sewer Systems
144SESY
2+0
zk
v
Drinking Water Management
144WS
2+0
zk
v

Magisterské studium

Zimní semestr

předmět
kód
rozsah
zakončení
semestr
obor
typ
Čistírny odpadních vod
144YCOV
3+1
z,zk
1.
V
pv
Čistírny odpadních vod
144YCVD
3+2
z,zk
1.
Z
pv
Moderní metody ve zdravotním inženýrství
144XMZV
1+1
z
v

Letní semestr

předmět
kód
rozsah
zakončení
semestr
obor
typ
Čistota vody
144CIV
2+2
z,zk
2.
V
p
Odvodnění urbanizovaných povodí
144OUP
2+2
z,zk
2.
V
p
Vodní hospodářství obcí 4
144VHO4
2+2
z,zk
2.
V
p
Ekotoxikologie a odvodnění urbanizovaných území
144EKOU
4+1
z,zk
2.
Z
p
Projekt
xxxDISZ
0+3
kz
2.
Z
p
Havárie a životní prostředí
144HZP
3+2
z,zk
2
Q
p
Městské inženýrství a balneo
144YMIB
4+0
zk
2.
V
pv
Inženýrské sítě a balneo
144YISB
4+1
z,zk
2.
Z
pv
Vodárenství a čistota vod
144YVCV
4+1
z,zk
2.
Z
pv
Metody a nástroje městského odvodnění
144XMMO
1+1
v
Vodárenské soustavy
144XVOS
1+1
v

Doktorské studium


předmět
kód
zakončení
obor
Disperzní soustavy
183DIS
zk
V,ZP
Dynamika procesů v systému městského odvodnění
183DPS
zk
V,ZP
Experimentální metody ve vodohospodářské problematice
183EMV
zk
V,ZP
Mechanika kapalin s obsahem tuhých a plynných částic
183MEK
zk
V,ZP

Seznam předmětů doktorského studia s anotacemi na stránkách studijního oddělení

Vysvětlivky:
Výstup: z - zápočet, zk - zkouška, kz - klasifikovaný zápočet
Obor: SI - Stavební inženýrství, CE - Civil Engineering, V - Vodní hospodářství a vodní stavby, Z - Inženýrství životního prostředí, R - Realizace pozemních a inženýrských staveb, Q - Požární bezpečnost staveb, D - Building Structures
Typ: p - povinný, pv - povinně volitelný, v - volitelný