Srážkomery

V průběhu roku 2006 jsme dokončili kompletní obnovu našich srážkoměrů. Původní zastaralé typy ANEMO (plocha 200 cm2) byly nahrazeny 6-ti moderními srážkoměry firmy FIEDLER se záchytnou plochou 500 cm2 a dálkovým přenosem dat.

SR03 srážkoměr se záchytnou plochou 500cm2 určený pro měření tekutých srážek využívající mechanismu "děleného překlápěcího člunku". Jeho překlápěním se získávají elektrické pulsy v závislosti na množství srážek. Sestava je tvořena srážkoměrem 500cm2 a jednotkou umístěnou na stojanu srážkoměru v kovovém odlitku. Díky vestavěnému GSM/GPRS modemu a zároveň nízké proudové spotřebě je možné umístit srážkoměr s jednotkou na odlehlé místo s obtížným přístupem, a přesto mít přístup a aktuálním datům. Sestava byla vyvíjena jako součást varovného protipovodňového systému.


Plocha 500cm2
Pulsní výstup po 0,1mm dešťových srážek
Dlouhodobá odolnost nepříznivým povětrnostním vlivům
Vysoká přesnost měření
Softwarová kalibrace snižuje chybu měření
Vteřinový a minutový záznam pulsů
Vestavěný GSM/GPRS modem (SMS, Data, GPRS)
Velký počet volných vstupů a záznamových kanálů

Podrobnější informace o přístroji naleznete zde.