Telemetrická stanice MG35

Stanice typu MG35 je postavena na průmyslovém GSM modulu M35 firmy SIEMENS, který spolu s vlastní řídící mikroprocesorovou jednotkou tvoří celek schopný vlastního samostatného pořizování dat, jejich následnou archivaci a přenos prostřednictvím GSM sítě.
Základ monitorovací stanice tvoří 16-ti kanálová registrační jednotka M4016 (nebo starší M4000), která umožňuje připojení meřících čidel se standardním proudovým, frekvenčním nebo pulsním výstupem. Přes síťové rozhraní RS485 nebo přes samostatné digitální vstupy lze k jedné registrační jednotce pčipojit vetší počet ultrazvukových (typ USX000) a elektrochemických sond (typ EX000). Ve spojení s reléovou spínací jednotkou je možné jednotku M4016 využít v jednoduchých regulačních procesech při ovládání čerpadel, signalizace apod.

Ultrazvukové sondy USX000

Ultrazvukové sondy US1000 a US3000 s meřícím rozsahem 1000 mm a 3000 mm umožnují ze zmeřené vzdálenosti od hladiny výpočet skutečné výšky hladiny, na otevřených kanálech okamžitý prutok a v nádržích i objem. Každá sonda muže navíc měřit až dve teploty, které je možno registrovat.

Průtokoměr ADS QuadraScan 3600 (QS3600)


Průtokoměr QS3600 je kompaktní mikroprocesorová jednotka vhodná pro meření hladin, rychlostí a z nich následne spočtených průtoků v otevrených korytech i v potrubí. Průtokoměr má certifikát IS címž splnuje požadavky pro použití ve výbušném prostředí (kanalizacní systémy apod.).

Na průtokoměr je možné pripojit ultrazvukový senzor hladiny, rychlostní senzor pracující na principu dopplerova efektu, tlakový senzor pro meření hloubky a sampler.


Základní parametry:
Rozměry 0.36 cm tlustý hladký aluminiový válec o výšce 50,8 cm a průmeru 16,21 cm
Elektronika CMOS mikroprocesorová architektura, nízkoenergetická
Rozsah možného meření 0-60 C
Napájení 12V baterie

Průtokoměry SIGMA 950

Průtokoměry SIGMA jsou vhodné pro meření a záznam dat průtoku jak v otevrených kanálech tak i potrubí.

Na průtokoměr je možné připojit ultrazvukový senzor pro meření výšky hladiny, rychlostní senzor pracující na principu dopplerova efektu nebo tlakový senzor pro měření hloubek. Mimo tyto sondy lze dále k průtokoměru připojit kvalitativní sondy pro meření pH, vodivosti, kyslíku atd. Průtokoměr muže také na základě měrené výšky hladiny řídit automatický přenosný vzorkovac, pro kontinuální odebírání vzorku.

Základní parametry:
Měření hladiny od .01 to 11.75 ft. - .011 ft. (.033 m).
Rozsah: .01 to 11.75 ft. (.003 - 3.6 m)
Rozsah teploty pro měření:-18 - 63C
Délka kabelu k sondě: standartně 7.6m
Průmer kabelu:1cm
Rozmery senzoru:9.7cm x 2cm x 3.8cm

Přenosný průtokomer Flo-Mate Model 2000

(firma Marsch-McBirney, www.marsh-mcbirney.com)

Tento přenosný magneticko-indukční průtokoměr je používán zejména pro měření bodových rychlostí hydrometrickou metodou.Základní parametry:
stabilita nuly: a0.05 ft/s
přesnost a2% čtení + stabilita nuly
rozsah: -0.5 to +20 ft/s (-0.15 to 6 m/s)