Vybavení pro terénní monitoring

Pro terénní monitoring je katedra LERMO vybavena celým spektrem přístrojů pro měření kvantity a kvality odpadních vod ve stokových systémech, či monitoring malých vodních toků (např.: průtokoměry, hladinoměry, automatické vzorkovače, multiparametrické sondy, pHmetry, Oximetry atd.). K měření dešťových srážek v pozorovaných lokalitách má pracoviště několik přenosných dešťoměrných stanic.