Hydraulická laboratoř

Hlavní charakteristiky laboratoře:

Celková plocha včetně přilehlých laboratoří, dílen a kanceláří1640 m2
Plocha hlavní hydraulické laboratoře1032 m2
Plocha ke stavbě hydraulických modelů350 m2
Maximální průtok0,7 m3/s
Celková kapacita nádrží800 m3
Gravitační systém rozvodu vody se spádem10 m

Recirkulační systém haly je tvořen hlavní nádrží o objemu 80 m3, z které je voda rozváděna do všech stálých i dočasných testovacích žlabů a modelů. Sběrnými kanály pod úrovní podlahy laboratoře je voda sváděna do čerpací nádrže, odkud je přečerpávána dvěma odstředivými čerpadly s hltností 2000 l/s zpět do nádrže zásobní.

Hala

Vybavení laboratoře:

Stálé žlaby a nádrže pro hydraulický výzkum:

Qmax [l/s]L [m]B [m]H [m]imateriál stěn
Žlab A5001511 (2)pevný sklon 0sklo
Žlab B15080.50.75sklopný do 7.5 %sklo
Žlab C20061,50,6sklopný do 16 %sklo
Žlab D5060,250,5 (1) pevný sklon 0sklo
Potrubí A6017DN 290 - sklopný do 5 %plexisklo
Potrubí B3017DN 150 - sklopný do 5 %sklo

Všechny žlaby a potrubí jsou na přítoku vybaveny měrnými přelivy a clonami a pro specifické úlohy i magneticko-indukčními průtokoměry.

Sedimentační, filtrační a fluidní válce včetně cirkulačního systému pro suspenze a agresivní kapaliny:

početDN [mm]L [m]materiál stěn
A32002sklo
B22003sklo
C22004sklo
D81003-4sklo

Další hydraulické modely a zařízení:

 • vírové separátory, obloukové separátory, plovákové regulátory
 • modely říčních koryt
 • modely vodních cest, plavebních komor a jezů
 • modely vodních turbin
 • atd.

Pomocné vybavení laboratoře:

 • jeřáb s nosností 3,5 t
 • aerační systémy
 • promíchávané nádrže pro přípravu suspenzí

Vybavení pro měření hydraulických veličin:

Měření průtoků:

 • magneticko-indukční průtokoměr KROHNE 200
 • magneticko-indukční průtokoměr KROHNE 150
 • magneticko-indukční průtokoměr KROHNE 50
 • hmotnostní průtokoměr KROHNE - Corimass
 • Thomsonovy přelivy, měrné clony

Měření rychlostí:

Měření hloubek:

 • ultrazvukové sondy Pepperl&Fuchs s napěťovým výstupem
 • hrotová měřidla
 • digitální posuvná měřidla

Měření tlaku:

 • membránové absolutní a diferenční tlakové sondy Hottinger Baldwin pro statické i dynamické měření
 • zesilovač signálu SPIDER - Hottinger Baldwin

Měření a analýza signálu:

 • osciloskop

Ukládání a analýza dat: