Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

Skupina je aktivní v oblasti výuky a výzkumu vodního hospodářství urbanizovaných celků zahrnující široké spektrum témat:

  • vodní zdroje, úprava vody a zásobování vodou
  • městská hydrologie a městské odvodnění
  • čištění odpadních vod
  • integrované vodní hospodářství urbanizovaných celků

vodní zdroje, úprava vody a zásobování vodou městská hydrologie a městské odvodnění čištění odpadních vod integrované vodní hospodářství urbanizovaných celků integrované vodní hospodářství urbanizovaných celků

VE DNECH 16. a 17.6.2022 PROBĚHNE V TELČI JIŽ 9. ROČNÍK STUDENTSKÉ VĚDECKÉ KONFERENCE STOKA 2022