Department of Sanitary and Ecological Engineering

The group is active in teaching a research in the field of urban water management :

  • water resources, water supply
  • urban hydrology and urban drainage
  • waste water treatment
  • integrated urban water management

vodní zdroje, úprava vody a zásobování vodou městská hydrologie a městské odvodnění čištění odpadních vod integrované vodní hospodářství urbanizovaných celků integrované vodní hospodářství urbanizovaných celků