Magisterské studium

Zimní semestr

předmět
kód
rozsah
zakončení
semestr
obor
typ
Čistírny odpadních vod
144YCOV
3+1
z,zk
1.
V
pv
Čistírny odpadních vod
144YCVD
3+2
z,zk
1.
Z
pv
Moderní metody ve zdravotním inženýrství
144XMZV
1+1
z
v

Letní semestr

předmět
kód
rozsah
zakončení
semestr
obor
typ
Čistota vody
144CIV
2+2
z,zk
2.
V
p
Odvodnění urbanizovaných povodí
144OUP
2+2
z,zk
2.
V
p
Vodní hospodářství obcí 4
144VHO4
2+2
z,zk
2.
V
p
Ekotoxikologie a odvodnění urbanizovaných území
144EKOU
4+1
z,zk
2.
Z
p
Projekt
xxxDISZ
0+3
kz
2.
Z
p
Havárie a životní prostředí
144HZIP
2+1
z,zk
2
Q
p
Městské inženýrství a balneo
144YMIB
4+0
zk
2.
V
pv
Inženýrské sítě a balneo
144YISB
4+1
z,zk
2.
Z
pv
Vodárenství a čistota vod
144YVCV
4+1
z,zk
2.
Z
pv
Likvidace havárií nebezpečných látek
144YLHN
1+1
z,zk
2.
Q
pv
Metody a nástroje městského odvodnění
144XMMO
1+1
v
Vodárenské soustavy
144XVOS
1+1
v

Vysvětlivky:
Výstup: z - zápočet, zk - zkouška, kz - klasifikovaný zápočet
Obor: SI - Stavební inženýrství, CE - Civil Engineering, V - Vodní hospodářství a vodní stavby, Z - Inženýrství životního prostředí, R - Realizace pozemních a inženýrských staveb, Q - Požární bezpečnost staveb, D - Building Structures
Typ: p - povinný, pv - povinně volitelný, v - volitelný

Podmínky vedoucího katedry pro výuku na K144:
Dle studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 je účast na přednáškách doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanovuje vedoucí katedry K144 následovně: studenti mají v rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K144 povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Více nepřítomnosti musí povolit cvičící na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.