SCHEMA VÝUKY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA K144


Bakalářské studium

Zimní semestr

předmět
kód
rozsah
zakončení
semestr
obor
typ
Chemie
123CHE
3+1
z,zk
1.
SI
p
Vodohospodářské inženýrství a ŽP
142VIZP
3+1
z,zk
3.
SI
p
Stokování a čištění odpadních vod
144SCOV
4+2
z,zk
7.
V
p
Projekt z vodního hospodářství 2
143PVH2
0+4
kz
7.
V
p
Projekt 2
144PZ02
0+4
kz
7.
Z
p
Water and Environmental Engineering
142WEE
3+1
z,zk
3.
D
p
Ekologická rizika urbanizovaných povodí
144XERU
1+1
z
v
Čistota vody
144XCVO
1+1
z
v
Balneotechnology
144BT1
2+0
zk
v
Sewer Systems
144SESY
2+0
zk
v
Drinking Water Management
144WS
2+0
zk
v

Letní semestr

předmět
kód
rozsah
zakončení
semestr
obor
typ
Chemie
123CHE
3+1
z,zk
2.
SI
p
Chemistry
123CS01
3+1
z,zk
1.
CE
p
Vodohospodářské inženýrství a ŽP
142VIZP
3+1
z,zk
2.
R
p
Úprava a distribuce pitné vody
144UDPV
4+2
z,zk
6.
V
p
Realizace vodohospodářských staveb
142RVS
3+2
z,zk
6.
R
p
Hydrobiologie, hydrochemie a zdravotní inženýrství
144HHZI
4+2
z,zk
8.
Z
p
Vodní hospodářství obcí
144VHOB
4+2
z,zk
6.
Z
p
Požární represe a životní prostředí
124PRZP
3+2
z,zk
8.
Q
p
Ekologie městských povodí
144XEMP
1+1
z
v
Ekologická rizika městského odvodnění
144XERM
1+1
z
v
Městské inženýrství
144XMIN
1+1
z
v

Vysvětlivky:
Výstup: z - zápočet, zk - zkouška, kz - klasifikovaný zápočet
Obor: SI - Stavební inženýrství, CE - Civil Engineering, V - Vodní hospodářství a vodní stavby, Z - Inženýrství životního prostředí, R - Realizace pozemních a inženýrských staveb, Q - Požární bezpečnost staveb, D - Building Structures
Typ: p - povinný, pv - povinně volitelný, v - volitelný

Podmínky vedoucího katedry pro výuku na K144:
Dle studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 je účast na přednáškách doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanovuje vedoucí katedry K144 následovně: studenti mají v rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K144 povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Více nepřítomnosti musí povolit cvičící na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.