doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

Ing. David Stránský, Ph.D.místnost: D 1076

stransky@fsv.cvut.cz
telefon: (+420) 224 355 412
fax (sekretariát): (+420) 224 355 474

Kvalifikace:

 • 1997 ukončeno magisterské studium, FSv ČVUT, vodní hospodářství a vodní stavby, titul Ing.
  Diplomová práce: Vliv stokové sítě v Příbrami na Příbramský potok – posouzení z hlediska recipientu
 • 2004 ukončeno doktorské studium, FSv ČVUT, vodní hospodářství a vodní stavby, titul Ph.D.
  Disertační práce: Spolehlivost stokových sítí navržených racionální metodou
 • 2010 jmenován ministrem spravedlnosti znalcem v oboru Vodní hospodářství se specializací na Odvodňování urbanizovaných území
 • 2010 jmenování docentem v oboru vodní hospodářství a vodní stavby
  Habilitační práce: Stochastický srážko-odtokový model pro hydraulický návrh stokového systému
  Habilitační přednáška: Aktuální trendy v nakládání se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Odborné zaměření:

 • Hospodaření s dešťovými vodami
 • Monitoring a modelování srážko-odtokových vztahů
 • Hydraulická spolehlivost stokových systémů
 • Využití tepelné energie z odpadní vody
 • Integrální přístup k řešení městského odvodnění
 • Vliv městského odvodnění na recipient; hydraulický, chemický a biologického posouzení, optimalizace funkce městského odvodnění
 • Řešitel grantových úkolů:

  1999 Hospodaření s nutrienty v rámci městského odvodnění (projekt IGS ČVUT)
  2006-2008 Stochastický model srážko-odtokových procesů v urbanizovaných povodích a jeho aplikace při návrhu stokových sítí ( GAČR 103/06/P327)
  2013-2015 Získávání tepelné energie z odpadní vody v kanalizačních sítích (enKAN) (TAČR TA03020600)
  1997-dosud spolupráce na dalších 11 grantových úkolech

  Další vybrané profesní aktivity:

  2006 – 2014 vedoucí odborné skupiny Odvodňování urbanizovaných území při Asociaci pro vodu ČR (CzWA)
  2008 – dosud člen SG Urban Streams při Joint Committee on Urban Drainage (IWA/IAHR)
  2010 – 2013 místopředseda Asociace pro vodu ČR (CzWA)
  2010 – dosud člen odborné komise metrologie při SOVAK
  2013 – dosud předseda Asociace pro vodu ČR (CzWA)

  Vybrané publikace:

  Assessing the potential of using telecommunication microwave links in urban drainage modelling By: Fencl, M.; Rieckermann, J.; Schleiss, M.; et al. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 68 Issue: 8 Pages: 1810-818 Published: 2013

  Evaluation of sewer infiltration/inflow using COD mass flux method: case study in Prague
  By: Bares, V.; Stransky, D.; Sykora, P. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 66 Issue: 3 Pages: 673-680 Published: 2012

  Sewer infiltration/inflow: long-term monitoring based on diurnal variation of pollutant mass flux
  By: Bares, V.; Stransky, D.; Sykora, P. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 60 Issue: 1 Pages: 1-7 Published: 2009

  Stochastic approach to the derivation of emission limits for wastewater treatment plants
  By: Stransky, D.; Kabelkova, I.; Bares, V. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 59 Issue: 12 Pages: 2305-2310 Published: 2009

  The effect of rainfall measurement uncertainties on rainfall-runoff processes modelling
  By: Stransky, D.; Bares, V.; Fatka, P. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 55 Issue: 4 Pages: 103-111 Published: 2007

  Identification of ecological status of stream impacted by urban drainage
  By: Kominkova, D; Stransky, D; St'astna, G; et al. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 51 Issue: 2 Pages: 249-256 Published: 2005

  Combination of computational techniques - evaluation of CSO efficiency for suspended solids separation
  By: Pollert, J; Stransky, D WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 47 Issue: 4 Pages: 157-166 Published: 2003

  Rainfall data monitoring and application for urban hydrology in the Czech Republic
  By: Krejcik, J; Krejci, V; Musilova, S; et al. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 37 Issue: 11 Pages: 91-96 Published: 1998  Zobrazit publikace