Doktorské studium


předmět
kód
zakončení
obor
Disperzní soustavy
183DIS
zk
V,ZP
Dynamika procesů v systému městského odvodnění
183DPS
zk
V,ZP
Experimentální metody ve vodohospodářské problematice
183EMV
zk
V,ZP
Mechanika kapalin s obsahem tuhých a plynných částic
183MEK
zk
V,ZP

Seznam předmětů doktorského studia s anotacemi na stránkách studijního oddělení

Vysvětlivky:
Výstup: z - zápočet, zk - zkouška, kz - klasifikovaný zápočet
Obor: SI - Stavební inženýrství, CE - Civil Engineering, V - Vodní hospodářství a vodní stavby, Z - Inženýrství životního prostředí, R - Realizace pozemních a inženýrských staveb, Q - Požární bezpečnost staveb, D - Building Structures
Typ: p - povinný, pv - povinně volitelný, v - volitelný