Zástupce

jméno telefon e-mail
Doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. 224 354 350 nabelkova@fsv.cvut.cz