Vedení

jméno telefon e-mail
Doc. Ing. David Stránský, Ph.D. 224 355 412 david.stransky@cvut.cz