Prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc

Prof. Ing. Alexander Grünwald, CScmístnost: B 772

e-mail: grunwald@fsv.cvut.cz
telefon: (+420) 224 354 638
fax (sekretariát): (+420) 224 355 437

Kvalifikace:

1956 - 1961 - VŠCHT Praha, FTPV, obor technologie vody
1961 - 1986 - VŠCHT Praha, FTPV, katedra technologie vody a prostředí
1967 - ukončení kandidátské disertační práce
1968 - stáž Francie (Service de Contrôle des Eaux de la Ville de Paris), 6 měsíců
1969 - 1970 - stáž SRN (Institut für Siedlungswasserbau und Wassergütewirtschaft, TU Stuttgart), 10 měsíců
1986 - Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra zdravotního inženýrství
1988 - přednáškový pobyt Cuba (ISPJAE, Santiago de Cuba), 6 týdnů
1989 - ukončení řízení pro jmenování docentem
1996 - ukončení řízení pro jmenování profesorem
1994 - 2004 - vedoucí katedry zdravotního inženýrství
2004 - dosud - profesor, katedra zdravotního a ekologického inženýrství

Odborné zaměření:

Výuka předmětů : Chemie, Hydrochemie, Voda v průmyslu. Školitel doktorandů (8 úspěšně obhájených disertačních prací).
Výzkum : Převládá orientace na úpravu povrchových vod na vodu pitnou, sledování a modelování změn jakosti vody v distribučních systémech, čištění průmyslových odpadních vod.
Odpovědný řešitel grantů: 1996 –1997 společný projekt s TU Wien, 1999 – 2000 projekt s CEMAGREF Bordeaux, 2001 – 2004 projekt s TU Dresden, 2001 – 2004 GAČR 103/02/0243, 2001 – 2004 projekty NAZV MZe ČR č. QC 0244, QD 1003/2001/01 a QC0244, 2004 – dosud projekt NAZV MZe č. 1G 46036.
Publikační činnost: Autor resp. spoluautor 3 odborných knih, 14 skript, 15 AO, 278 publikací v odborném tisku.

Zobrazit publikace