Doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.

Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.room: D 1082

e-mail: nabelkova@fsv.cvut.cz
phone: (+420) 224 354 350
fax (secretary): (+420) 224 355 474

CV:

1995-2000 - Faculty of Science, Charles University, Prague, Institute for Environmental Studies, master degree
2000-2005 - CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering, LERMO, Ph.D.
2002 - internship Porto University, Faculty of Engineering, Laboratory of Separation and Reaction Engineering, Portugal (6 month)
2012 – habilitation in the field of Water Management and Water Structures, CTU in Prague
2005- present - CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering, LERMO, Department of Sanitary and Ecological Engineering, research assistant

Area of interest:

The environmental risk assessment in small urban streams whose natural status (chemical quality, hydraulic regime) is affected especially by combine sewer overflows and storm sewer outlets.

Specialization: Heavy metals mobility within stream system, conditions of metals remobilization from sediment

Projects:

2003 - project of IGA CTU - Factors of Heavy Metals Mobility in Small Urban Streams
2008-2010 – project GACR - Heavy metals in small urban streams and optimal methods of sediment analysis

Sellected publications:

Kominkova, D. - Nabelkova, J. - Vitvar, T. (2016) Effects of combined sewer overflows and storm water drains on metal bioavailability in small urban streams (Prague metropolitan area, Czech Republic), JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, vol.: 16, Issue: 5, p 1569-1583.

Race, M. - Nabelkova, J. - Fabbricino, M.; et al (2015) Analysis of Heavy Metal Sources for Urban Creeks in the Czech Republic, WATER AIR AND SOIL POLLUTION, vol. 226, Issue: 10, Article Number: 322.

Nábělková, J. - Sýkora, P. (2011) Vazebné chování vybraných kovů v sedimentu stoky a ovlivněného recipientu, Vodní hospodářství, roč. 61, č. 3, s. 112-116. ISSN 1211-0760.

Komínková, D. - Štarmanová, D. - Nábělková, J. (2011) Biologická dostupnost a ekotoxikologické nebezpečí těžkých kovů v tocích ovlivněných ČOV, Stavební obzor, roč. 20, č. 2, s. 56-59. ISSN 1210-4027.

Komínková, D. - Štarmanová, D. - Nábělková, J. (2010) Vliv čistíren odpadních vod na chování stopových prvků ve vodních ekosystémech urbanizovaných toků, Vodní hospodářství, roč. 60, č. 3, s. 42-45. ISSN 1211-0760.

Nábělková, J. - Komínková, D. (2009) Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam, Vodní hospodářství, roč. 59, č. 6, s. 217-220. ISSN 1211-0760.

Komínková, D. - Nábělková, J. (2007) Effect of urban drainage on bioavailability of heavy metals in recipient, WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 56, no. 9, p. 43-50. ISSN 0273-1223.

Komínková, D. - Handová, Z. - Nábělková, J. - Caletková, J. (2007) Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků, Vodní hospodářství, roč. 57, č. 2, s. 39-42. ISSN 1211-0760.

Komínková, D. - Nábělková, J. (2007) Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích, Vodní hospodářství, roč. 57, č. 10, s. 336-340. ISSN 1211-0760.

Komínková, D. - Nábělková, J. (2006) The Risk Assessment of Heavy Metals in the Ecosystem of Urban Creeks, WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 53, no. 10, p. 65-73. ISSN 0273-1223.

Nábělková, J. - Komínková, D. (2006) Distribution of heavy metals in freshwater ecosystem of a small stream impacted by urban drainage, WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 54, no. 6-7, p. 339-346. ISSN 0273-1223.

Kabelková, I. - Šťastná, G. - Stránský, D. - Nábělková, J. (2006) Vliv úprav na OK83 na ekologický stav Botiče, Vodní hospodářství, roč. 56, č. 5, s. I-III. ISSN 1211-0760.

Nabelkova, J. Stastna, G. - Kominkova, D (2005) Flood impact on water quality of small urban streams, WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 52, Issue: 12, pp 267-274.

Nabelkova, J. - Kominkova, D. - Stastna, G. (2003) Assessment of ecological status in small urban streams of Prague agglomeration, WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 50, Issue: 5, pp 285-291.