Associate professors

name phone e-mail
Doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. 224 355 083 cihakova@fsv.cvut.cz
Doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková 224 354 605 ivana.kabelkova@cvut.cz
Doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. 224 354 350 nabelkova@fsv.cvut.cz
Doc. Ing. David Stránský, Ph.D. 224 355 412 david.stransky@cvut.cz
Doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D. 224 354 403 stastny@fsv.cvut.cz